پیامهای شهدا درباره حجاب


رییس جمهور شهید محمد علی رجایی:« خواهران ما در حالی که چادر خود را محکم برگرفته اند و خود را همچون فاطمه  و زینب حفظ می کنند… هدف دار در جامعه حاضرشده اند.» 

-  شهید محمد علی یوسفی: خواهرم !سیاهی چادر تو کوبنده تراز سرخی خون من است.
-شهید سید مرتضی محمدی: خواهرم! اولین سخن من با تو این است که حجابت را حفظ کن، زیراحجاب تو، وقارتوست و وقارتو، افتخارماست.
-   شهید ناصرمهماندوست: یک پیام به زنان محترمه جامعه انقلابی ایران  دارم که ای  مادران و خواهران ! این سنگر بزرگ مبارزه  باشیاطین را حفظ کنید و فاطمه (س)و زینب (س ) را الگوی خویش قرار دهید و بدانید که یک زن مومنه، شخصیت واحترام وعزت او درجامعه، به حفظ حجابش درتمام زمینه های اجتماعی و فردی هست.
-   شهید سید رضا موسوی نسب: به تمام خواهرانم توصیه می کنم که مواظب حجاب خود باشند... که بی حجابی ،خیانت به خون شهیدان است و آن را پایمال می کند و در روز قیامت، درمقابل فاطمه زهرا(س) بی حجاب ها شرمنده اند.
-شهید احمد قربانزاده: اما توای خواهرم ! قبل ازهرچیز، استعمار،ازسیاهی چادرتو می ترسد.
-  شهید عباس نصرآبادی: وشما خواهرانم را دعوت به تقوی و پاکدامنی  و عفت می نمایم.
شهید ابوالفضل معراجی: مادرم! از شما و خواهرانم می خواهم که با حفظ حجاب و عفت خویش ، راه دین اسلام و این انقلاب را پایدارنگه دارید، چه بسا که خون های زیادی برای پیروزی این انقلاب، ریخته شده است.
-شهید محمدرضا ذوالفقاری: مادرم، خواهرم و همسرم حجابتان را حفظ کنید که سنگرشما حجاب است.
شهید عبدا... محمودی:  و تو ای خواهر دینی ام: چادر سیاهی که تو را احاطه کرده است از خون سرخ من کوبنده تر است.    
-   سردار شهید رحیم آنجفی:خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادر سیاهتان و تقوایتان می کشید. حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب، دشمن را می بینی و دشمن تو را نمی بیند.
-   شهید محمد کریم غفرانی:حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.
-   شهید حمید رضا نظام:  خواهرم: از بی حجابی است  اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش.
-   شهید سید محمد تقی میرغفوریان:از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب، این لباس رزم را  حافظ  باشند.
-   طلبه شهید محمد جواد نوبختی: خواهرم: همچون زینب باش و در سنگر حجابت  به اسلام خدمت کن.
-   شهید صادق مهدی پور: یک دختر نجیب باید  باحجاب  باشد.       
-   شهید بهرام یادگاری: خواهرم: حجاب تو مشت محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسلام می زند.
-  شهید حمید رستمی: به پهلوی شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب را، حجاب را، رعایت کنید.  
-   شهید علی رضائیان: شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما ، جامعه را از فساد  به سوی معنویت و صفا می کشاند.
-   شهید علی روحی نجفی: از خواهران گرامی خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند، زیرا که حجاب خون بهای شهیدان است.
-   شهید غلامرضا عسگری:مادرم… من  با  حجاب و عزت نفس و فداکاری شما رشد پیدا کردم.
-   شهید محمد علی فرزانه: خواهرم: زینب گونه حجابت را که کوبنده تر از خون من است حفظ کن. 
   
-  شهید علی رازقندی: واما شما ای خواهران حزب الله پیروان حضرت زهرا(س)، وارثان زینب (س)، بردوش دارندگان رسالت عظیم تربیت فرزندان،اول درحفظ حجاب خودکوشا باشید. به این مسئله اهمیت زیادی بدهید. خیلی مواظب حجابتان باشید که دنیا به فکر آن است تا فحشا و منکرات را درکشورمان توسعه دهد و تنها عامل جلوگیری آن شمایید. با حفظ حجاب اعلام دارید که ما پیشرو غربیها که بی حجابی را تمدن می دانند نیستیم و تنها الگویمان بزرگترین زن جهان یعنی زهرای اطهر(س)است.
-  شهید حسین ریوندی:  همسرم! حجاب خود را، چه حجاب درونی «حیا» و چه حجاب ظاهری که همان چادر است، چه درخلوتگاه و چه در بیرون، حفظ نما.
شهید باقررادمرد: همسرمهربانم درتمام لحظات زندگی تقوی را سرلوحه کارخود قراربده و از حجاب وعفت اسلامی خود که آبروی شیعه به آن است لحظه ای غافل نشو.
-   شهید قربان صفدری بروانلو: دخترم حجاب خود را حفظ کن، چنانکه حضرت فاطمه (س) حجاب خود را حفظ می کرد.
-   شهید احمد اصغری: از خواهرم و دیگر خواهرانم می خواهم که حجاب خود را حفظ کرده و نگذارید که فرهنگ غرب در ایران اسلامی پیدا شود.
شهید جواد ظهوریان: شما خواهرانم، حجابتان که ثمره خون شهیدان است حفظ کنید و سعی کنید که خون شهیدان را پایمال نکنید.
-  شهید عباس ظریف پیوندی: خواهرم، حجاب تو همانند این است که سنگر خالی مراپرکرده ای و بدان که حجاب تو همانند تیری است که به قلب هر کافری میزنی.
-شهید سید جواد عسگریان: تو ای دخترم، حجاب تو وقارتوست.
http://ob.razaviedu.ir/articles/viewArticle.asp?activestatecode=59&ID=3994

 
 نوشته شده در  سه شنبه 93/12/12ساعت  9:35 عصر