به نام خدا


شعری ناقابل از بنده تقدیم شما

 

آموخته ایم درس شهامت ازکربلا


ما مفتخر  به  حب   آل حیدریم

تازنده ایم دل به بیگانه نسپریم

آموخته ایم درس شهامت ازکربلا

درراه دین خطرها به جان می خریم

بادشمنان دست سازش نمی دهیم

ما  پیروان    راه     علی      اکبریم

تازنده ایم تن به خواری نمی دهیم

ما باحسین، فرزندزهرای اطهریم


سیداصغرسعادت میرقدیم
برچسب ها : آموخته ایم درس شهامت ازکربلا-امام حسین ع-شهادت-شهامت  ,


 نوشته شده در  پنج شنبه 94/7/23ساعت  10:49 صبح