***نسیم معرفت**


شهداء شمع محفل بشریتند ( از استاد شهیدمرتضی مطهری)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)


سایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)

****************************************


**شهدای استان گیلانگل تقدیم شما

**حق شهید - پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری

**حیات - « شهید » از نگاه استاد مطهری
برچسب ها : سایت هشت هزارقهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)شهیدسیدعلی سعادت میر  ,


 نوشته شده در  پنج شنبه 95/1/19ساعت  7:19 عصر