سید علی15

***نسیم معرفت**

 

شهداء شمع محفل بشریتند ( از استاد شهیدمرتضی مطهری)


**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

**شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم

گل تقدیم شماسایت هشت هزار قهرمان گیلان(شهدای استان گیلان)

             شهید سیدعلی سعادت میرقدیم(کلیک کنید)

 
برچسب ها : شهید سید علی سعادت میرقدیم را بهتر بشناسیم -سایت هشت هزار قهرمان  ,


 نوشته شده در  پنج شنبه 95/1/19ساعت  7:26 عصر