***نسیم معرفت***


به نام خدا


چرا با آمریکا نباید رابطه داشته باشیم؟!!


به نظر بنده به علل زیر نباید جمهوری اسلامی ایران با آمریکا رابطه داشته باشد :


1- چون دولت آمریکا یک دولت  مستبدّ و مستکبر وستمگر وفاسد است.

2- چون تاکنون از خوی تجاوزگری واستیلاء طلبی برکشورها دست برنداشته وچه بسا بیشتر هم شده است.

3- چون از گذشته دور تاکنون از همه دیکتاتورها ومفسدین وجنایتکاران حمایت وپشتیبانی پنهان وآشکار کرده ومی کند و از این عمل زشت خود دست برنداشته است.

4- چون تمام فجایعی که در کشورهایی مثل عراق وافغانستان ویمن وفلسطین ولبنان وسوریه وبحرین و...  رخ داده ومی دهد  دست پلید آمریکا کاملا مسلّم ومسجّل است وروند جنایات رژیم جنایتکار آمریکا وحمایتش از جنایتکاران همچنان نیز ادامه دارد.

5- چون از رژیم غاصب واشغالگر صهیونیسم از گذشته دور تاکنون حمایت کرده ومی کند وحیات ننگین رژیم اشغالگر قدس را حیات خود می داند واکنون نیز همه نوع پشتیبانی مالی ونظامی وتسلیحاتی و... از این رژیم خون آشام وکودک کش به عمل می آورد.

6- چون در برابر همه انقلاب ها وحرکت ها وجنبش ها وقیام های حق طلبانه وآزادیخواهانه از گذشته دور تاکنون ایستادگی کرده وبا پشتیبانی از حاکمان ستمگر ومستبدّ از هیچ کوششی برای قلع وقمع اینگونه حرکت ها وقیام ها دریغ نکرده است واین شیوه ننگین هم اکنون نیز از سوی دولت مستکبر آمریکا ادامه دارد ودر هرجای عالم اگر حرکت اعتراضی برضد ظلم وستم  و استکبارگری انجام بگیرد توسط هیات حاکمه آمریکا تحت فشار ویا سرکوب قرار می گیرد.

7- چون دولت جنایتکار آمریکا همیشه حقوق مظلومین وستمدیدگان را پایمال کرده ومی کند وبا فشار برمجامع بین المللی حق مظلومین را از بین می برد.

8- چون هیات حاکمه آمریکا تاکنون لحظه ای از خوی استکباری وتجاوزگری خود دست برنداشته وشواهد وادلّه قوی وکاشناسی کارشناسان سیاسی نیز گواه آن است که آمریکای فعلی همان آمریکای گذشته است و هیچ عوض نشده است.

9- چون هرجا اختلاف ودرگیری وخونریزی وجنایت است نقش آمریکا در آنجا برجسته است. اکنون نیز آمریکایی ها( یعنی دولتمردان زورگوی آمریکا) بطور واضح وآشکار از گروه هایی همانند داعش وطالبان وبوکوحرام و....   حمایت مالی و سیاسی ونظامی و... می کند.

10- چون از تروریسم بویژه تروریسم بین المللی یعنی رژیم سفّاک اسراییل حمایت کرده و می کند.

11- چون از بدو پیدایش نهضت پاک والهی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی ره  تا کنون  از هیچگونه خصومت ودشمنی وکارشکنی وتهدید وارعاب وضربه زدن ونقشه های شوم و...کوتاهی نکرده است. پرونده جنایات آمریکا نسبت به ملت ایران وانقلاب اسلامی ایران بسیار قطور وگسترده است که خوشبختانه همه اسناد جنایات وخیانت های آمریکا نسبت به ملت ایران وانقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی ایران ثبت وضبط است ودولت مستکبر ومستبدّ آمریکا در طول ده ها سال نه تنها خصومتش را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران واسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله و سّلم ،  کم نکرده بلکه بیشتر هم کرده است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای چندی پیش در یک سخنرانی عمومی فرموده بودند که :

آمریکا، همان امریکای قدیم است اما عده ای مغرض و یا ساده لوح تلاش می کنند این دشمن توطئه گر را در افکار عمومی ملت به فراموشی و غفلت بسپارند تا امریکا در فرصتی مناسب خنجر را از پشت فرو کند ...  ونیز بارها براساس مستندات غیرقابل انکار فرمودند که :....من البتّه هیچ‌وقت نسبت بهمذاکره باآمریکا خوش‌بین نبودم.

بنده باز هم  اضافه می کنم که :

آمریکا بود که کودتاهای مختلف را برضد نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی وعملی کرد وبه لطف خداوند شکست های مفتضحانه خورد.

آمریکا بود که هشت سال جنگ ویرانگر را توسط دیکتاتوری مانند صدام بر کشور ما تحمیل کرد که هنوز هم آثار ویرانگر آن بردوملت عراق وایران آشکار است.

آمریکا بود که از گذشته دور تاکنون از منافقین خاین حمایت وپشتیبانی کرده ومی کند وسران این جنایتکاران را به حضور خود می طلبند وحمایت مالی وسیاسی و... از آنها می کنند.

آمریکا بود که از گذشته دور تاکنون تحریم های ناجوانمردانه را به ملت ایران وکشور ما رواداشت ودر این چند سال اخیر نیز با تحریک کشور های دیگر ( کشور های اروپایی و...) شدیدترین تحریم ها ( تحریم های فلج کننده) را برضد ایران اِعمال کرد ولی  به لطف خدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای وصبر وشکیبایی وپایمردی ملت عزیز ایران  نقشه های شومشان نقش برآب شد وبه مقصد شوم وننگینشان که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود نرسیدند.

آمریکا بود که به اتفاق سران غربی در فتنه 88 به تمام عیار از عوامل وسران فتنه در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت وپشتیبانی  کرد وبه لطف خدا ورهبری مدبرانه وحکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای وهوشیاری وبصیرت ملت انقلابی واسلامی ایران  پوزه شان  به خاک مالیده شد وهمه آنها مفتضح وخوار شدند.

آمریکا بود که چشم دیدن پیشرفت های همه جانبه ایران بویژه در بخش هسته ای  صلح آمیز را نداشت وبالاترین کارشکنی را در رابطه با پرونده هسته ای ایران اِعمال کرده ومی کند ولی جز سرشکستگی وسرافکندگی چیزی نصیبش نشده ونخواهد شد.

آمریکا بود که از جنایات رژیم آل سعود در برابر مردم بی دفاع یمن حمایت کرده ومی کند. و......

پس کشور ما  ونظام جمهوری اسلامی ایران حق دارد که با آمریکای مستکبر وجنایت پیشه ارتباط ورابطه نداشته باشد.  ما پیشینه خوبی از آمریکا نداریم وحال فعلی او هم بسیار زشت و وقاحت بار است و آدم عاقل هم تجربه شده را دوباره تجربه نمی کند وبه قول حافظ شیرازی :  مَن جَرَّبَ المُجَرَّبَ حَلَّت بِهِ النَّدامَةُ . یعنی کسی که تجربه شده را دوباره تجربه کند حتما پشیمان خواهد شد.

واما روسیه که یکی از جماهیر شوروی سابق ومهم ترین آن ها بوده اگرچه یک زمانی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی خیانت ها وجنایاتش ثبت است ولی باید توجه داشت که حال فعلی دولت ها ملاک ومعیار در روابط بین الملل والدُّوَل است و دولت فعلی روسیه  مواضعش حتی براساس منافعی که ملحوظ نظرش است با آمریکا بسیار متفاوت است. اگر کسی به این تفاوت ها توجه نکند به نظر بنده هرچند اطلاعات سیاسیش زیاد باشد ولی نمی تواند یک سیاستمدار درست اندیش باشد.

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

برچسب ها : چرا با آمریکا نباید رابطه داشته باشیم؟!!مرگ برآمریکا  ,


 نوشته شده در  دوشنبه 94/9/16ساعت  2:21 عصر